Nieuwe fietsen Gebruikte fietsen
Wat doen we? Geschiedenis
Nieuwe scooters Gebruikte scooters
Bedrijfsfietsen Sleutelservice Verzekeringen

Openingstijden


Ma:  Gesloten
Di:  8.00 uur tot 18.00 uur
Wo:  8.00 uur tot 18.00 uur
Do:  8.00 uur tot 18.00 uur
Vr:  8.00 uur tot 18.00 uur
Za:  9.00 uur tot 17.00 uur
Zo:  Gesloten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (elektrische) fiets verhuur

 • Huursom:
  • De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij Bulten Tweewielers geldende tarieven, zoals in diens bedrijfsruimte, folder en internetsite zijn vermeld of ter inzage liggen.
 • Betaling:
  • De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de rekening opgenomen dienen aan het adres van de verhuurder of verhuurder zelf op locatie contant of per PIN te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
  • Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
  • In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-) rekening vermelde bedragen te voldoe, tenzij hij met de betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het gehuurde een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
 • Huurperiode:
  • De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
  • Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder.
  • Tussentijdse inlevering van het gehuurde doet de overeenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlening vermeerderde huursom bestaat.
  • Het gehuurde dient bij het adres of afgesproken locatie van de verhuurder te worden ingeleverd uiterlijk op het contract vermelde tijdsstip van inlevering.
  • Indien het gehuurde niet voor 9.00 uur op de afgesproken dag wordt ingeleverd is de huurder nog een dag huur verschuldigd aan de verhuurder.
 • Gebruik:
  • Het gehuurde mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde gebruiker(s). Het gehuurde moet op het adres van de verhuurder schoon worden afgeleverd in de staat waarin het gehuurde werd ontvangen.
  • De huurder dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadiging, diefstal en verlies.
 • Schade, verlies en diefstal:
  • De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen aan of verlies van het gehuurde of onderdelen daarvan. De fietsen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of cascoschade.
 • Persoonsgegevens:
  • De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en depersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen werking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.


Deel het met uw vrienden!


Nieuws


Bescherm uw E-bike onderdelen!
Bij temperaturen onder de 20 graden Celsius presteert de accu minder. Onder de 10 graden Celsius gaat de actieradius aanzienlijk naar beneden en is de levensduur van de accu korter. Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius oververhit de accu en dat is ook schadelijk voor de levensduur van de accu. Maar met de accessoires van Mellen kunnen de onderdelen van E-Bikes beschermd worden en een langere levensduur krijgen. »